Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cà Mau dành 15 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp

Đã đăng vào 7 Th6, 2021 lúc 14:21

Đồng hành với doanh nghiệp, giai đoạn 2021 – 2025, Cà Mau ưu tiên dành 15 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đối tượng được áp dụng trong gói hỗ trợ này là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, sản xuất sản phẩm, hàng hoá chủ lực của địa phương; các hợp tác xã, tổ hợp tác, các cơ sở sản xuất và các tổ chức khác.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chưa mạnh dạn ứng dụng và đổi mới công nghệ. Việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến chưa thu hút sự quan tâm tích cực của các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp đã ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đạt được những kết quả nhất định, nhưng việc nhân rộng các mô hình có hiệu quả vào sản xuất và đời sống vẫn còn chậm.

Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, nhằm đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng đối với kinh tế – xã hội của tỉnh, dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với nguồn đối ứng của doanh nghiệp (dự kiến khoảng 19 tỷ đồng), tỉnh sẽ tiến hành thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cải tiến năng suất, chất lượng cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; đổi mới, chuyển giao và ứng dụng các giải pháp năng suất xanh và phát triển cộng đồng…/.

PV: Diễm My

Để lại nhận xét