Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cà Mau đề nghị hỗ trợ 20.000 lít hóa chất phòng bệnh dịch tả heo châu Phi

Đã đăng vào 12 Th6, 2019 lúc 17:30

Từ ngày 29/5 đến nay bệnh dịch tả heo châu Phi đang xảy ra ở 04 xã của 04 huyện là Ngọc Hiển, Phú Tân, Năm Căn và Trần Văn Thời, số lợn đã tiêu hủy là 116 con. UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhưng tình hình dịch bệnh hiện vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan ra diện rộng.

Hóa chất đang sử dụng để phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi được mua từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật của tỉnh năm 2019 để thực hiện việc vệ sinh tiêu độc khử trùng trong phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cho cả năm. Nhưng với tình hình dịch bệnh như hiện nay thì nguồn hóa chất này không đủ để thực hiện cho công tác phòng chống dịch bệnh, trong khi đó nguồn kinh phí dự phòng của tỉnh còn hạn chế. Để đảm bảo đầy đủ hóa chất tiêu độc khử trùng trong công tác phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi, UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hỗ trợ 20.000 lít Benkocid từ nguồn dự phòng quốc gia để tăng cường vệ sinh tiêu độc khử trùng, phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh./.

PV: Diễm My

Để lại nhận xét