Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cả nước có trên 13.000 hợp tác xã chuyển đổi theo kiểu mới

Đã đăng vào 6 Th12, 2017 lúc 16:23

Sáng 06/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới kinh tế tập thể hợp tác xã Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trên cả nước đánh giá kết quả 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn quy hoạch tầm nhìn trong thời gian tới.

Điểm cầu Cà Mau, dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Tính đến hết năm 2016, toàn quốc có gần 19.600 HTX, thu hút trên 6.250.000 thành viên tham gia. Sau khi Luật HTX năm 2012 được ban hành và có hiệu lực, giai đoạn 2013 – 2016 số lượng HTX thành lập mới gần 5.700 HTX nhưng số HTX giải thể lên tới trên 4.800. Hiện có khoảng trên 13.000 HTX đã chuyển đổi và đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012 đạt tỷ lệ gần 84%. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng hiệu quả hoạt động của các HTX ngày càng ổn định và có hướng phát triển. Năm 2016, doanh thu bình quân của một HTX đạt trên 3 tỷ đồng, lãi bình quân tăng từ 155 triệu đồng/HTX/năm 2013 lên gần 200 triệu đồng/HTX/năm 2016.

Tại hội nghị các bộ, ngành có liên quan đã trình bày nhiều báo cáo, tham luận có liên quan đến việc thi hành luật HTX trong thời gian qua, trong đó thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại bất cập như đa số các HTX có vốn ít, trang thiết bị lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ chưa xây dựng được chuỗi liên kết, khả năng huy động vốn của các hộ thành viên còn hạn chế, việc liên kết, liên doanh giữa HTX với các thành phần kinh tế khác còn ít, hiệu quả chưa cao.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Cần có tư duy mới trong lãnh đạo điều hành, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với HTX. Các ngành, địa phương quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các HTX; trong đó, đặc biệt chú trọng đến khâu liên kết kinh tế để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí, hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường./.


PV: Trúc Đào

Để lại nhận xét