Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp

Đã đăng vào 7 Th6, 2018 lúc 16:16

Qua 3 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp (giai đoạn 2014 – 2017), người sản xuất trong tỉnh đã bắt đầu quan tâm hơn đến việc đầu tư, cải thiện phương thức sản xuất và thực hiện liên kết chuỗi giá trị, nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông sản; một số chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp có mức tăng trưởng nhanh… Là những nhận định được nêu tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Cà Mau đến năm 2020 do UBND tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 07/6. Hội nghị với sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử.

Trong năm 2017, tổng sản lượng thủy sản của tỉnh đạt 530.000 tấn, tăng 17%; trong đó, sản lượng tôm đạt trên 173.000 tấn, tăng 14% so với năm 2013. Diện tích nuôi tôm công nghiệp toàn tỉnh đạt gần 10.000 ha, tăng gấp 1,65 lần; diện tích tôm sinh thái có chứng nhận đạt 19.000 ha, tăng 1,58 lần so với năm 2013; đặc biệt tỉnh đã phát triển nuôi tôm siêu thâm canh trên 1.400 ha.

Lĩnh vực nông nghiệp, cây lúa là sản phẩm trồng trọt chính của tỉnh Cà Mau, tổng diện tích gieo trồng năm 2017 gần 120.000 ha, năng suất lúa bình quân 4,3 tấn/ha, sản lượng đạt trên 514.000 tấn. Tỷ lệ sử dụng giống lúa cấp xác nhận, giống lúa chất lượng cao trong dân chiếm trên 80% diện tích, mô hình cánh đồng mẫu được triển khai với diện tích khoảng 15.000 ha, đạt hiệu quả cao về năng suất, chất lượng. Riêng lĩnh vực lâm nghiệp, giai đoạn 2014 – 2017, Phong trào trồng rừng thâm canh ở U Minh Hạ phát triển mạnh, đến cuối năm 2017 diện tích keo lai và tràm được kê líp trồng là trên 17.000 ha, tăng hơn 14.000 ha so với thời điểm cuối năm 2013. Hiện đã có 1 doanh nghiệp được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC với diện tích trên1.000 ha. Ngoài ra, các lĩnh vực khác như công nghiệp chế biến; đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới cũng có những chuyển biến tích cực.

Các đại biểu cho rằng, trong thực hiện Đề án nhiều địa phương còn lúng túng khi triển khai; công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp và các lĩnh vực thuộc chuyên ngành nông nghiệp theo định hướng tái cơ cấu còn chậm, chất lượng chưa cao; việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất tuy có phát triển hơn so với trước đây nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu, nhiều mô hình hiệu quả chưa được nhân rộng; các chính sách ưu đãi chưa thật sự hấp dẫn trong thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đồng thời vấn đề đầu tư hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất không kịp thời với tốc độ phát triển, chậm điều chỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử chỉ đạo ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện Đề án bằng cách thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, đề án ở từng địa phương, từng lĩnh vực; ngoài 5 ngành hàng chủ lực mà tỉnh đã lựa chọn cũng phải quan tâm các ngành hàng khác mà địa phương có thế mạnh; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh vực sản xuất./.

PV: Quách Mến

Để lại nhận xét