Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cơ cấu ngư – nông – lâm nghiệp chiếm gần 30% GRDP

Đã đăng vào 13 Th1, 2018 lúc 16:38

Năm 2017, tổng sản phẩm của ngành Nông nghiệp ước đạt 10.380 tỷ đồng, tăng 5% so năm 2016. Sự tăng trưởng này đã góp phần đóng góp gần 30% tổng sản phẩm của tỉnh. Đó là kết quả nổi bật được nêu ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 do Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau tổ chức vào chiều 12/01. Hội nghị có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử.

Năm 2017, tổng sản lượng thủy sản đạt 530.000 tấn, bằng 100% kế hoạch, tăng 7,9% so cùng kỳ; sản lượng lúa ước đạt 515.000 tấn, đạt hơn 88% so với kế hoạch; diện tích trồng rừng tập trung đạt gần 4.800 ha, trong đó diện tích trồng rừng mới đạt gần 760 ha, vượt hơn 26% kế hoạch. Trong năm, Sở NN&PTNT phối hợp với các huyện, thành phố Cà Mau tập trung mọi nguồn lực, nhất là kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp để thực hiện tái cơ cấu 3 ngành hàng chủ lực chính trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh gồm: tôm, lúa chất lượng cao và gỗ. Ngành cũng đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu; quan tâm chỉ đạo sản xuất ứng dụng công nghệ cao hướng tới phát triển sản xuất bền vững.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, ngành nông nghiệp tỉnh cũng phân tích tìm rõ nguyên nhân các mặt hạn chế yếu kém, phấn đấu năm 2018 nâng sản lượng thủy sản của tỉnh lên 552.000 tấn; sản lượng lúa đạt 520.000 tấn; đồng thời trồng rừng mới với diện tích 500 ha; thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra trên lĩnh vực phụ trách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chỉ rõ những khó khăn, hạn chế trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án của ngành nông nghiệp. Đặc biệt là việc triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh còn lúng túng, hiệu quả đạt được chưa rõ nét.

Từ những hạn chế, khó khăn nêu ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đề nghị trong năm 2018 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tập trung cải cách về thể chế, tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ; xây dựng và thực hiện tốt các quy hoạch, đề án, phương án, kế hoạch quan trọng của ngành; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Tập trung khắc phục khó khăn, chuẩn bị tốt các điều kiện để phát triển nuôi tôm siêu thâm canh ngay trong mùa khô năm 2018. Đồng thời, nghiên cứu phát triển các đối tượng nuôi mới như: Tôm càng xanh, tôm He Nhật Bản và các đối tượng nuôi trên biển.

Trên lĩnh vực khai thác biển, đồng chí Lê Văn Sử yêu cầu các ngành các cấp thực hiện tốt việc ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; thực hiện tốt dự án chuyển đổi nghề cho tàu cá khai thác ven bờ; thí điểm thành lập các hợp tác xã khai thác, quản lý nghêu giống, sò giống ven biển.
 
Lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đề nghị ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhân rộng diện tích cánh đồng lớn; chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân thống nhất triển khai tốt việc trồng lúa trên đất nuôi tôm; xây dựng nhãn hiệu lúa chất lượng cao và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Dịp này, có 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và 01 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 07 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong nhiều năm./.


PV: Tuyết Anh

Để lại nhận xét