Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Huyện Trần Văn Thời phát hiện thêm 2 ổ dịch tả heo châu Phi

Đã đăng vào 24 Th6, 2019 lúc 15:05

Huyện Trần Văn Thời vừa phát hiện thêm 2 ổ dịch tả heo châu Phi tại hộ ông Du Tấn Hận, ở khóm 6, thị trấn Trần Văn Thời và hộ ông Đỗ Thanh Văn, ở ấp 7, xã Khánh Bình Đông.

Đến nay, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 4 địa phương của huyện Trần Văn Thời, gồm: xã Trần Hợi, thị trấn Sông Đốc, thị trấn Trần Văn Thời và xã Khánh Bình Đông, tổng số heo bị tiêu hủy 98 con, tổng trọng lượng hơn 6.700kg.

Trước tình hình này, ngày 23/6, huyện Trần Văn Thời tổ chức cuộc họp khẩn cấp, bàn biện pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi. Theo đó, lãnh đạo huyện Trần Văn Thời chỉ đạo các xã, thị trấn; các ngành chuyên môn rà soát, dở bỏ một số trạm kiểm soát dịch tả heo châu Phi không cần thiết và thành lập thêm các trạm mới, nhằm kiểm soát chặt chẽ, không cho dịch bệnh lây lan. Mặt khác, tăng cường công tác tuyên truyền người dân không nên quay lưng với thịt heo sạch và chủ động giảm đàn heo nuôi trong huyện./.

CTV: Anh Quốc

Để lại nhận xét