Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Khuyến cáo cho vụ lúa – tôm

Đã đăng vào 13 Th8, 2019 lúc 14:48

Để chuẩn bị cho một vụ lúa trên đất nuôi tôm đạt hiệu quả trong điều kiện thời tiết như hiện nay, ngoài khâu rửa mặn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau khuyến cáo nông dân lưu ý gieo cấy ở những nơi có đủ điều kiện.

Khâu rửa mặn cần thực hiện ngay từ đầu mùa mưa, đảm bảo độ mặn trong ruộng ổn định ở mức dưới 2‰ trong thời gian ít nhất 30 ngày trước khi gieo cấy. Tập trung ở huyện Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thời, Cái Nước và thành phố Cà Mau.

Nếu bà con sạ thẳng cần áp dụng trên những chân ruộng tương đối cao, bằng phẳng, có điều kiện tiêu nước cải tạo mặn tốt, tập trung ở huyện Trần Văn Thời, Cái Nước, thành phố Cà Mau và một phần huyện Thới Bình. Gieo sạ trong tháng 9 dương lịch, thu hoạch vào tháng 12, tháng 1 dương lịch năm sau; Chọn giống lúa nhóm “A” có thời gian sinh trưởng ngắn, thích ứng tốt với điều kiện đất nhiễm mặn

Nếu bà con chọn phương pháp cấy, nên áp dụng ở những chân ruộng thấp trũng, điều kiện cải tạo mặn chậm, do thoát nước bị hạn chế, tập trung chủ yếu ở huyện U Minh, Thới Bình; tập trung cấy, ném lúa tháng 9, 10 dương lịch, thu hoạch vào cuối tháng 12 đến tháng 1, 2 dương lịch năm sau./.

PV: Kiên Giang

Để lại nhận xét