Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Lễ ra mắt Tổ hợp tác trồng rau màu an toàn trong nhà lưới

Đã đăng vào 28 Th4, 2019 lúc 12:38

Trồng mùa theo hướng an toàn và liên kết ngày càng được nhiều nông dân quan tâm, ngày 27/4, Hội Nông dân huyện U Minh ra mắt Tổ hợp tác trồng rau màu an toàn trong nhà lưới tại ấp 7, xã Khánh Tiến. Đây là tổ hợp tác đầu tiên trên địa bàn huyện U Minh được thành lập trong năm 2019 .

Tổ hợp tác có 7 thành viên, với nguồn vốn ban đầu là 279 triệu đồng. Trong đó vốn tự có của tổ viên là 109 triệu đồng, phần còn lại từ nguồn quỹ hỗ trợ của Hội Nông dân huyện. Dự án trồng màu có diện tích 1.000 m2 tận dụng đất từ sân nhà, bờ liếp quanh nhà. Hoạt động theo quy trình cùng nhau hợp tác trồng rau màu trong nhà lưới, tạo nguồn rau màu sạch để cung cho thị trường với số lượng lớn và ổn định, góp phần nâng cao giá trị rau màu, tăng hiệu quả sản xuất cho nông dân./.

CTV: Huy Toàn

Để lại nhận xét