Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Mở rộng vùng trồng bồn bồn

Đã đăng vào 2 Th5, 2019 lúc 14:37

Cà Mau có hơn 100 ha trồng bồn bồn nguyên liệu, tập trung chủ yếu ở huyện Cái Nước và rải đều ở hầu khắp các địa bàn như Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Phú Tân… Dù từng bước mở rộng diện tích, song nguồn cung hiện không đáp ứng đủ nhu cầu.

Từ năm 2016, sản phẩm bồn bồn của huyện Cái Nước được công nhận nhãn hiệu tập thể đến nay, sản lượng tiêu thụ ra thị trường tăng lên rõ rệt, phát huy giá trị hàng hoá. Nông dân ở nhiều nơi còn tận dụng mặt nước trồng cây bồn bồn để kết hợp nuôi tôm càng xanh, cá đồng và nhiều loài cá nước ngọt khác để nâng cao thu nhập. Vào thời điểm hiện tại, bồn bồn tươi bán sỉ giá khoảng 22.000 đồng/kg, tính bình quân 1 ha bồn bồn cũng cho thu nhập trên 120 triệu đồng.

Cà Mau đang xây dựng dự án mở rộng vùng trồng bồn bồn phù hợp với nhu cầu thị trường. Hoàn thiện quy trình, kỹ thuật trồng cây bồn bồn chuyên canh, xen canh nhưng theo hướng hữu cơ. Trong việc trồng và tiêu thụ phải đi theo chuỗi và nghiên cứu sử dụng phụ phẩm cây bồn bồn nhằm nâng cao giá trị loài cây này./.

PV: Diễm My

Để lại nhận xét