Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Năm 2018: Tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 550.000 tấn

Đã đăng vào 11 Th1, 2019 lúc 15:09

Tổng sản lượng thuỷ sản năm 2018 ước đạt 550.000 tấn, tăng 4,66% so với cùng kỳ, đạt 99,64% so với kế hoạch là kết quả nổi bật được báo cáo tại Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 do Hội Thuỷ sản tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 11/01.

Trong đó, sản lượng khai thác thuỷ sản ước đạt 214.500 tấn; sản lượng nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 335.500 tấn. Diện tích nuôi tôm công nghiệp khoảng 9.500 ha, đạt 86,4% kế hoạch. Trong đó, có gần 2.100 ha nuôi tôm siêu thâm canh với diện tích ao nuôi chiếm 20 – 25% tổng diện tích, năng suất bình quân từ 30 đến 45 tấn/ha ao nuôi, tỷ lệ thành công trên 80%. Diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến trên 133.000 ha, năng suất bình quân 550 kg/ha mỗi năm.

Trong năm 2019, Hội Thuỷ sản tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn và phối hợp chỉ đạo sản xuất. Giáo dục Nhân dân, ngư dân, hội viên chấp hành: bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, không vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài, an toàn lao động đặc biệt là trên biển./.

PV: Hà Giang

Để lại nhận xét