Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Ngành Công Thương đạt và vượt phần lớn chỉ tiêu

Đã đăng vào 13 Th1, 2018 lúc 16:37

Trong năm 2017, ngành Công Thương tỉnh Cà Mau thực hiện đạt và vượt phần lớn chỉ tiêu đề ra; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 20 đến 30% tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Những kết quả trên được báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, đề ra phương hướng năm 2018 diễn ra vào chiều 12/01.

Về sản xuất công nghiệp thủy sản chế biến trong tỉnh ước trên 98% kế hoạch; Hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 100%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa – doanh thu dịch vụ tăng hơn 10% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, trong năm, tình hình xuất khẩu gặp nhiều khó khăn; ngoài con tôm, các sản phẩm còn lại chưa có vùng nguyên liệu ổn định; phần lớn khu cụm công nghiệp chưa hoàn thiện kết cấu hạ tầng; trong tỉnh xảy ra 42 vụ tai nạn điện làm chết 37 người. Tại hội nghị, Sở Công Thương bàn thảo về khắc phục những hạn chế, đồng thời đề ra chỉ tiêu ở năm 2018. Trong đó, đáng chú ý là về sản lượng chế biến thủy sản phấn đấu đạt 170.100 tấn; sản lượng điện đạt 8 tỷ kWh; sản lượng đạm 800.000 tấn, sản lượng khí thương phẩm 2 tỷ m3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và thu dịch vụ đạt 58.000 tỷ đồng, tỷ lệ sử dụng điện chiếm 99% số hộ toàn tỉnh; Kim ngạch xuất khẩu năm 2018 đạt 1,2 tỷ USD./.


PV: Trịnh Hải

Để lại nhận xét