Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Quyết liệt hơn trong phòng, chống dịch bệnh tả heo châu Phi

Đã đăng vào 9 Th6, 2019 lúc 12:18

Tỉnh Cà Mau hiện đã xuất hiện 4 ổ dịch tả lợn châu Phi ở 4 huyện: Phú Tân, Ngọc Hiển, Năm Căn và Trần Văn Thời. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, nhất là người đứng đầu từng ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt hơn và chịu trách nhiệm trước cấp trên trong công tác phòng, chống dịch.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, qua chuyến kiểm tra thực tế của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử vào ngày 06/6/2019 tại xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân (nơi đã xảy ra dịch tả heo châu Phi đầu tiên trong tỉnh) cho thấy, chủ hộ không biết gì về dịch tả heo châu Phi và cũng không biết các biện pháp phòng, chống dịch, mặc dù cán bộ vẫn vào phun hoá chất đều đặn. Điều này chứng tỏ địa phương đã không thực hiện nghiêm, không làm tốt các chỉ đạo của cấp trên, nhất là trong công tác tuyên truyền đến tận hộ gia đình. /.

PV: Diễm Tươi

Để lại nhận xét