Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Sơ kết chuỗi giá trị ngành hàng lúa

Đã đăng vào 9 Th5, 2019 lúc 14:33

Sáng 09/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng lúa năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hỗ trợ cho các hợp tác xã, doanh nghiệp thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng 2.500 ha vùng nguyên liệu sản xuất lúa an toàn. Chủ trương tái cơ cấu ngành hàng lúa chất lượng cao đã xác định đúng hướng với mục tiêu sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng, giảm chi phí hạ giá thành sản xuất. Các doanh nghiệp đã thực hiện cam kết, đầu tư giống lúa cho hợp tác xã, nông dân. Ký hợp đồng bao tiêu trên 90% sản phẩm lúa của nông dân thông qua hợp tác xã, giá cao hơn thị trường 10 – 15%. Khó khăn hiện nay là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia chuỗi liên kết còn ít. Một bộ phận nông dân còn lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học.

Năm 2019, ngành Nông nghiệp tiếp tục phối hợp xây dựng 4 chuỗi liên kết ngành hàng lúa chất lượng cao. Đồng thời hướng dẫn địa phương, hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm và xây dựng chứng nhận cho các vùng sản xuất; hướng dẫn thực hiện truy xuất nguồn gốc vùng sản xuất và sản phẩm lúa gạo./.

PV: Trịnh Hải

Để lại nhận xét