Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Triển khai Nghị định của Chính phủ về kiểm lâm

Đã đăng vào 8 Th6, 2019 lúc 10:32

Ngày 07/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 01 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng cùng các văn bản khác có liên quan.

Đại biểu được nghe triển khai các văn bản, như: Nghị định số 01 năm 2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019; Nghị định số 35 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2019 và Thông tư số 27 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Đây là những văn bản rất quan trọng trong lĩnh vực lâm nghiệp. Do đó, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau đề nghị các đại biểu nghiên cứu, nắm chắt để vận dụng vào thực tiễn tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Riêng Chi cục Kiểm lâm tỉnh phải tập trung nghiên cứu, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp kịp thời, việc áp dụng các hình thức xử phạt phải đúng hành vi vi phạm, đúng thẩm quyền, đúng thời hạn, thời hiệu, tránh để xảy ra các trường hợp bỏ lọt hành vi vi phạm và đối tượng vi phạm./.

CTV: Văn Bạch

Để lại nhận xét