Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Triển khai nhiệm vụ công tác thuế 2019

Đã đăng vào 10 Th1, 2019 lúc 14:45

Sáng 10/01, Tổng Cục thuế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thuế năm 2018, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Năm 2018, Tổng Cục thuế thu ngân sách đạt trên 1.146.000 tỷ đồng, tăng trên 12% so với thực hiện năm 2017. Về tổng thể, hầu hết các địa phương đều hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh, trong đó có 48 địa phương vượt trên 7% dự toán, 24 địa phương có mức tăng trưởng cao từ 15% trở lên.

Năm 2019, Tổng Cục thuế đề ra mục tiêu phấn đầu hoàn thành vượt 5% nhiệm vụ thu ngân sách đã được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao, đạt trên 1.220.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu trên, toàn ngành sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các biện pháp chỉ đạo của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu ổn định kinh tế vĩ mô, quyết liệt cải cách hành chính, khuyết khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế; đồng thời thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tăng cường công tác quản lý nội ngành./.

PV: Quách Mến

Để lại nhận xét