Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Việc giao rừng và đất lâm nghiệp vẫn còn bất cập

Đã đăng vào 11 Th4, 2018 lúc 11:26

Sáng 10/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử chủ trì hội nghị sơ kết công tác giao đất, giao rừng; tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2017, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Từ khi thực hiện chính sách giao đất lâm nghiệp đến nay, đã có hơn 21.600 ha rừng, đất lâm nghiệp được giao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 19 xã thuộc 6 huyện. Số hộ được giao đất giao rừng là 5.013 hộ. 3.781 hộ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích hơn 11.710 ha.

Theo đánh giá thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nhiều địa phương còn chậm, chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định. Một số nơi cấp giấy chưa đầy đủ trên diện tích giao, dẫn đến trên 01 thửa đất được giao có 3 – 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân chưa thể hiện được vị trí đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản riêng biệt, gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Về công tác quản lý, bảo vệ rừng, năm 2017 đã phát hiện và xử lý 239 vụ vi phạm; mùa khô năm 2016 – 2017 không xảy ra vụ cháy rừng nào. Tuy nhiên, phải nhìn nhận trên thực tế ý thức chấp hành các quy định về quản lý, bảo bệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng của người dân sinh sống trong và ven rừng còn hạn chế; tình trạng chặt cây rừng hầm than trái phép còn xảy ra; tình trạng đưa nước mặn vào lâm phần để nuôi tôm còn diễn biến phức tạp. Ngoài ra, tình hình biến đổi khí hậu, sạt lở ven biển, mất rừng hàng năm cũng tác động rất lớn đến công tác quản lý và bảo vệ rừng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho rằng những hạn chế, khó khăn trên đã gây áp lực không nhỏ cho mục tiêu phát triển rừng bền vững, cần phải có giải pháp khắc phục./.

PV: Diễm Tươi

Để lại nhận xét