Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Đại hội Phân hội Văn nghệ dân gian

Đã đăng vào 23 Th2, 2020 lúc 14:33

Chiều 22/02, Phân hội Văn nghệ dân gian thuộc Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Cà Mau tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, có 15 hội viên sinh hoạt tại phân hội, qua đó được các cấp hội tham mưu mở 1 lớp tập huấn tại địa phương cho 20 hội viên và hội viên nguồn. Tham gia tập huấn nghiên cứu sưu tầm tại Trà Vinh và mở các lớp tập huấn mở rộng là cơ sở để phát động, vận động lực lượng hội viên tham gia vào các hoạt động của phân hội.

Công tác sưu tầm, sáng tác cụ thể như: đi thực tế ở Miền Tây Nam bộ, Miền Trung; tham gia các cuộc sưu tầm điền dã, khảo sát tìm tư liệu sáng tác tại các xã trên địa bàn tỉnh; phân hội đã tham mưu thực hiện biên tập và xuất bản sách “Bác Ba Phi – con người và tác phẩm”; khảo sát biểu tượng văn hóa người Khmer Nam bộ.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025, với việc thông qua các chỉ tiêu nghị quyết cụ thể./.

PV: Trần Chuyển

Để lại nhận xét