Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Hội thảo góp ý kiến lược sử ngành Tài chính

Đã đăng vào 28 Th12, 2019 lúc 12:20

Chiều 27/12, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thảo góp ý kiến tập lược sử ngành Tài chính tỉnh Cà Mau giai đoạn 1945 – 2015.

Lược sử ngành Tài chính tỉnh Cà Mau giai đoạn 1945 – 2015 dự kiến được chia thành 7 phần, ghi lại quá trình hoạt động của đội ngũ cán bộ ngành Tài chính tỉnh Cà Mau cũng như sự đóng góp vô cùng to lớn, quý báu của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong suốt chiều dài lịch sử oanh liệt, hào hùng của dân tộc. Với tinh thần trân trọng quá khứ, tri ân sâu sắc với các bậc lão thành, các thế hệ đi trước, hội thảo tiếp tục ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn chỉnh hơn về nội dung, hình thức và giá trị của tác phẩm.

Dự kiến, lược sử ngành Tài chính tỉnh Cà Mau sẽ được xuất bản vào năm 2020./.

PV: Trịnh Hải

Để lại nhận xét