Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thông qua dự thảo kế hoạch đặt, đổi tên đường

Đã đăng vào 10 Th8, 2017 lúc 14:49

Sáng 10/8, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân, chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo kế hoạch đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Kế hoạch đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 – 2020. Qua đó, lưu ý các huyện, thành phố Cà Mau phải xem xét những nhân vật quan trọng đặt trước gắn với quá trình quy hoạch đô thị tại địa phương; đồng thời lựa chọn những tên nhân vật, danh nhân và các Mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu để đặt, đổi tên đường, nhằm góp phần vào giáo dục truyền thống lịch sử – văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào của dân tộc. Đối với các công trình công cộng khi quy hoạch, các địa phương mình cần phải có bản đồ quy hoạch giao thông để chọn lựa cho phù hợp khi đặt, đổi tên đường và công trình công cộng tại địa phương, đơn vị. Mặt khác, cần điều chỉnh tên gọi một số công trình cho phù hợp; lưu ý những con đường đã quy hoạch thì đặt trước, những con đường nhỏ thì nên để lại đặt sau khi có quy hoạch.

Theo dự thảo kế hoạch giai đoạn 2017 – 2020, tỉnh Cà Mau sẽ có 151 tuyến đường, 31 công trình công cộng đề nghị đặt tên. Trong đó, năm 2017 sẽ xem xét đặt tên 68 tuyến đường, 16 công trình công cộng đã đưa vào sử dụng ổn định./.


PV: Thúy An

Để lại nhận xét