Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Trung thu cho trẻ em nghèo

Đã đăng vào 14 Th9, 2019 lúc 15:15

Ngày 13/9, Đoàn cơ sở Đài PT-TH Cà Mau vận động Công ty Cổ phần quốc tế ICO – Chi nhánh Cà Mau hỗ trợ quà Tết Trung thu cho các em học sinh nghèo tại xã Khánh Hội, huyện U Minh.

Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Khánh Hội, huyện U Minh năm học này có gần 800 học sinh. Trong đó, học sinh nghèo và cận nghèo chiếm gần 50%. Đặc biệt, Trường có một điểm lẻ tại Khu tái định cư Lung Ranh: đa phần đều là con em đồng bào dân tộc Khmer nghèo.

Chia sẻ trước điều kiện khó khăn của trường, Đoàn cơ sở Đài PT-TH Cà Mau và Công ty Cổ phần quốc tế ICO – Chi nhánh Cà Mau hỗ trợ 7 triệu đồng và 300 lồng đèn để các em nhỏ đều có lồng đèn, quà bánh, cùng hưởng mùa Trung thu đầm ấm./.

PV: Chí Hải

Để lại nhận xét