Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

»  Quy chế thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông 9-4-2017

Để lại nhận xét

Cùng chuyên mục Đối thoại Cải cách hành chính